چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸, ۰۰:۱۷
 
از تاریخ :
     
تا تاریخ :
     
هواپیمای خورشیدی
2005909 مرتبه مشاهده شده
Clock 2717 روز 14 ساعت 57 دقیقه 48 ثانیه قبل
انرژی خورشیدی
2005337 مرتبه مشاهده شده
Clock 2711 روز 7 ساعت 43 دقیقه 47 ثانیه قبل
آبگرمکن خورشیدی
558770 مرتبه مشاهده شده
Clock 2717 روز 14 ساعت 57 دقیقه 48 ثانیه قبل
نیروگاه خورشیدی در صنعت کشاورزی
441720 مرتبه مشاهده شده
Clock 1916 روز 13 ساعت 52 دقیقه 53 ثانیه قبل