پنج شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰, ۲۰:۳۳
 
از تاریخ :
     
تا تاریخ :
     
تلفات انرژی
16732 مرتبه مشاهده شده
Clock 2486 روز 9 ساعت 51 دقیقه 16 ثانیه قبل
سیکل های ترکیبی کوچک
9607 مرتبه مشاهده شده
Clock 3403 روز 8 ساعت 43 دقیقه 1 ثانیه قبل
واحدهای صنعتی ترکیبی حرارت و نیرو
8757 مرتبه مشاهده شده
Clock 3400 روز 9 ساعت 39 دقیقه 15 ثانیه قبل