چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰, ۰۰:۰۹
 
از تاریخ :
     
تا تاریخ :
     
تلفات انرژی
18358 مرتبه مشاهده شده
Clock 2701 روز 13 ساعت 27 دقیقه 24 ثانیه قبل
سیکل های ترکیبی کوچک
10549 مرتبه مشاهده شده
Clock 3618 روز 12 ساعت 19 دقیقه 9 ثانیه قبل
واحدهای صنعتی ترکیبی حرارت و نیرو
9608 مرتبه مشاهده شده
Clock 3615 روز 13 ساعت 15 دقیقه 22 ثانیه قبل