شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶, ۱۵:۴۱
 
از تاریخ :
     
تا تاریخ :
     
تلفات انرژی
7937 مرتبه مشاهده شده
Clock 1144 روز 4 ساعت 58 دقیقه 42 ثانیه قبل
سیکل های ترکیبی کوچک
5150 مرتبه مشاهده شده
Clock 2061 روز 3 ساعت 50 دقیقه 27 ثانیه قبل
واحدهای صنعتی ترکیبی حرارت و نیرو
4752 مرتبه مشاهده شده
Clock 2058 روز 4 ساعت 46 دقیقه 40 ثانیه قبل