سه شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹, ۱۵:۱۵
 
از تاریخ :
     
تا تاریخ :
     
تلفات انرژی
13543 مرتبه مشاهده شده
Clock 2036 روز 4 ساعت 32 دقیقه 50 ثانیه قبل
سیکل های ترکیبی کوچک
7790 مرتبه مشاهده شده
Clock 2953 روز 3 ساعت 24 دقیقه 36 ثانیه قبل
واحدهای صنعتی ترکیبی حرارت و نیرو
7031 مرتبه مشاهده شده
Clock 2950 روز 4 ساعت 20 دقیقه 49 ثانیه قبل